ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΣΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ

Διάλεξε μέσα απο τα τμήματα το άθλημα που σου ταιριάζει ή απλά διάλεξε το τμήμα σου απο την λίστα και δες το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων.

Επικοινωνήστε μαζί μας

KUNG FU

KICKBOXING

POINT-FIGHTING

BOXING (ΠΥΓΜΑΧΙΑ)

MEI HUA QUAN

SHAOLIN

PERSONAL

“ The fight is won or lost far away from witnesses – behind the lines, in the gym, and out there on the road, long before I dance under those lights. ”

MUHAMMAD ALI • QUOTE OF THE DAY

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ: Όλοι οι αθλητές φίλαθλα μέλη υποχρεούνται κατά την εγγραφή τους να προσκομίσουν βεβαίωση από ιατρό (καρδιολόγο και παθολόγο). Επίσης όλοι οι αθλητές ενήλικες και ανήλικες υποχρεώνονται να συμπληρώνουν κατά την εγγραφή τους το ιστορικό τους δελτίο.

ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ: Μετά την εγγραφή, οι αθλητές φίλαθλα μέλη, εφοδιάζονται με ειδική πλαστικοποιημένη κάρτα μέλους την οποία θα πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους και να την επιδεικνύουν κατά την είσοδο τους στο Σύλλογο. Η κάρτα αυτή είναι αυστηρά προσωπική δεν μεταβιβάζεται ούτε χρησιμοποιείται απο τρίτο πρόσωπο. Η κάρτα είναι και παραμένει ιδιοκτησία του συλλόγου και οι αθλητές φίλαθλα μέλη, είναι υποχρεωμένα να αναφέρουν την τυχόν απώλεια της, καθώς και κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτής, όπως π.χ. αλλαγή διεύθυνσης κ.λπ.

ΕΓΓΡΑΦΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ: Με την αποδοχή της αίτησης εγγραφής από τον Γεν. Γραμματέα του Συλλόγου, το αντίτιμο της εγγραφής και της συνδρομής που επιλέγετε θα πρέπει να προκαταβάλλεται. Η ανανέωση της συνδρομής θα πρέπει να καταβάλλεται από όλους τους αθλητές φίλαθλα μέλη ως ενίσχυση του Συλλόγου μέχρι την 5η ημέρα του κάθε μήνα, προκειμένου να μπορεί ο Σύλλογος να ανταπεξέλθει σε όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι στα μέλη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου διατηρεί το δικαίωμα να απαγεορεύσει αλλά και να διαγράφει αθλητές φίλαθαλα μέλη τα οποία παραβιάζουν ή καταπατούν τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας ή καθυστερούν τις συνδρομές τους, ανά πάσα στιγμή συμβεί αυτό.

Η σχολή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τον εσωτερικό κανονισμό, αλλά και τις μέρες διδασκαλίας ώστε να εξυπηρετείται καλύτερα η λειτουργία του. Για οποιαδήποτε πληροφορία, οι αθλητές φίλαθλα μέλη μπορούν να απευθύνονται στους εκπαιδευτές – προπονητές ή στη γραμματεία της σχολής.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΜΕΛΩΝ: Όλοι οι αθλητές φίλαθλα μέλη έχουν την υποχρέωση να κάνουν καλή χρήση των εγκαταστάσεων του Συλλόγου, να συμμορφώνονται γενικά με τις διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και τις υποδείξεις των εκπαιδευτών – προπονητών, ιδίως όσον αφορά στου κανόνες ασφαλείας. Όλοι οι αθλητές φίλαθλα μέλη θα πρέπει να προσέρχονται εγκαίρως στην αίθουσα διδασκαλίας. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, αποφεύγουμε τις συζητήσεις και για όποια απορία έχουμε απευθυνόμαστε στον εκπαιδευτή – προπονητή. Η φροντίδα των ατομικών ειδών είναι ευθύνη του κάθε αθλητή φίλαθλου μέλους χωριστά. Σε περίπτωση απουσίας λόγω ασθένειας το κάθε μέλος οφείλει να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση στην οποία να αναγράφεται η διάγνωση του ιατρού, έτσι ώστε να γνωρίζει ο εκπαιδευτής – προπονητής το ιστορικό του αθλητή.

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ: Οι αθλητές φίλαθλα μέλη υποχρεώνονται να φέρουν στο εκάστοτε μάθημα τις στολές που ειναι εγκεκριμένες από την σχολή και να σέβονται τους κανόνες υγιεινής. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορέσουν να λαμβάνουν μέρος στο μάθημα. Κάθε στολή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το είδος του αθλήματος (Fu Jow Pai – Kung Fu, Aikido, Kickboxing, Point Fighting, Boxing (Πυγμαχία), MMA. κ.λπ.) αλλά σε κάθε περίπτωση θα είναι εγκεκριμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο και τους εκπαιδευτές – προπονητές της σχολής. Οι στολές των αθλητών φίλαθλων μελών θα φέρουν ζώνες ή διακριτικά ανάλογα με το επίπεδο του εκπαιδευόμενου.