Τι είναι το Meihua Quan.

Το Meihua Quan (Μεϊχουα τσουαν), που σημαίνει «Η γροθιά του άνθους της δαμασκηνιάς», έχει ιστορία μεγαλύτερη των 3000 ετών και για χιλιάδες χρόνια ασκούνταν ως μυστική πολεμική τέχνη σε αυστηρά κλειστές οικογενειακές οργανώσεις, απαγορευμένη για τους ξένους. Το Meihua Quan όντας παραδοσιακό, το αρχαιότερο και το πλουσιότερο από όλα τα άλλα στυλ, χαρακτηρίστηκε ως Εθνική Κληρονομιά της Κίνας το 2006. Θεωρείται το αρτιότερο στυλ γιατί κατά την εκπαίδευση ο αθλητής βελτιώνει τόσο τις πνευματικές όσο και τις σωματικές του ικανότητες. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο Meihua Quan, υπάρχουν ασκήσεις που βοηθούν και γυμνάζουν στοχευμένα τα σπλαχνικά όργανα (νεφρούς, καρδιά κλπ). Υπάρχουν επιστημονικές αναφορές που υποστηρίζουν ότι σε περιοχές που εξασκείται από την αρχαιότητα το Meihua Quan, παρατηρείται μηδενικό ποσοστό εμφάνισης καρκίνου.